ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) 17 ก.ย. 62
การเรียนรู้ก้าวไกล 10 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียน 22 ส.ค. 62
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 05 ส.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนระดับ ม.6“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯศักยภาพคน จังหวัดพิษณุโลก” 11 ก.ค. 62
กำหนดการแข่งกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2562 04 ก.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากการอบรมการพัฒนาทักษะและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 14 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12 มิ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) 16 ก.ย. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 11 ก.ย. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 11 ก.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการงาน " งานเกษียณสุข ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62 " 05 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 03 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256 03 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  18 ส.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี 2562 13 ส.ค. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๒๗๐/๒๕๖๒ พา น.ร.อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ฯ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ [ค 19 ก.ย. 62
๒๖๙/๒๕๖๒ เป็นวิทยากรสอนรำ ณ วัดตาปะขาวหาย [ครูทวีสุข] 19 ก.ย. 62
๒๖๘/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ณ จ.จันทบุรี[กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ] 19 ก.ย. 62
๒๖๗/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ณ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ [ครูสชาวดี] 16 ก.ย. 62
๒๖๕/๒๕๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ณ สพม.๓๙[ครูดารารัตน์,ครูธีระยุ 16 ก.ย. 62
๒๖๔/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูภารณี] 16 ก.ย. 62
๒๖๓/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานจังหวัดอุทัยธานี [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์] 16 ก.ย. 62
๒๖๒/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี [กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ] 16 ก.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล" ระยะที่ 2 13 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62” 11 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม "พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน" ประจำปี 2562 19 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 08 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปี 2562 06 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปีการศึกษา 2560 24 ก.ค. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน