ภาพกิจกรรม
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จัดให้มีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 16 -20 ก.ค.2561
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,09:50   อ่าน 850 ครั้ง