ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
แบบรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศ ขยายเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
ตัวอย่างแนวทางการนำเสนอการดำเนินงานห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกลสำหรับครูที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63