คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
402 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีฯ
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 402 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 489 ครั้ง