คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
๓๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าฯ
คำสั่งนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ ๓๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตปลูกจิตรักการอ่าน ผ่านระบบดิจิทัล ๔.๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 494 ครั้ง