คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
๔๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าฯ
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๔๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตปลูกจิตรัก การอ่านผ่านระบบดิจิทัล ๔.๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,17:23   อ่าน 481 ครั้ง