ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
 ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบ
http://www.employmentguide.doe.go.th/


ให้นักเรียนพิมพ์ใบรายงานการทำแบบทดสอบวัดแววอาชีพ
ให้กับคุณครูที่ปรึกษา
และครูที่ปรึกษานำส่งงานแนะแนว

ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 2518 ครั้ง