ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 527) 05 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 260) 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 214) 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 179) 25 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 267) 19 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปะ และช่างคอมพิวเตอร์ (อ่าน 261) 13 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) และ ช่างคอมพิวเตอร์ (อ่าน 290) 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปะ (อ่าน 279) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างคอมพิวเตอร์ (อ่าน 220) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 334) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 263) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือเรียน) (อ่าน 230) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่องแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1179) 11 มี.ค. 65
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 634) 09 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 540) 09 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 595) 02 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565) (อ่าน 499) 15 ก.พ. 65
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 867) 08 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับลดเวลาเรียน (วันพุธที่ 25 มกราคม 2565) (อ่าน 408) 25 ม.ค. 65
คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง (อ่าน 62) 14 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 781) 10 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565) (อ่าน 521) 05 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การปรับลดเวลาเรียน (วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564) (อ่าน 471) 13 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการปรับลดเวลาเรียน (วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564) (อ่าน 700) 08 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน (อ่าน 526) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ (อินเทอร์เน็ตซิม) (อ่าน 527) 07 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทำแผงตาข่ายกันนก (อ่าน 498) 03 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ (ตาข่ายกันนก) (อ่าน 453) 01 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 840) 25 พ.ย. 64
ปฏิทินการสลับกลุ่มเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 388) 25 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564) (อ่าน 804) 11 พ.ย. 64
ประกาศ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 761) 25 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน (อ่าน 726) 20 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีนและครูชาวต่างชาติ (อ่าน 752) 18 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน และครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 813) 12 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 11 ตุลาคม 2564) (อ่าน 596) 15 ก.ย. 64
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 735) 14 ก.ย. 64
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) (อ่าน 770) 07 ก.ย. 64
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 414) 06 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564) (อ่าน 505) 27 ส.ค. 64