ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 3) 13 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมควบคุมนักเรียนติว GAT PAT O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4) 13 ธ.ค. 62
แบบประเมินฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 62 ระดับเขตฯ 39(พิษณุโลก กลุ่ม1) (อ่าน 57) 06 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 8) 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจเรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9) 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 (อ่าน 13) 03 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10) 03 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9) 03 ธ.ค. 62
แบบประเมินกิกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ (อ่าน 8) 03 ธ.ค. 62
คำกลอนสำหรับผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ (อ่าน 77) 21 พ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงงานอาชีพ “ตวัดพู่กันสานงานศิลป์เปลี่ยนหินเป็นเงินตราพัฒนาสู่อาชีพ" (อ่าน 13) 13 พ.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 147) 11 พ.ย. 62
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานร.ไปนอกสถานศึกษาและแบบรายงานผล2562 (อ่าน 181) 08 พ.ย. 62
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานที่ (อ่าน 178) 07 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์ (อ่าน 131) 06 พ.ย. 62
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 281) 31 ต.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 24 ต.ค. 62
แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน(Life Skills) รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 30) 12 ต.ค. 62
แบบประเมิน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 99) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 37) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 31) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 32) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(นักเรียนประเมิน) (อ่าน 25) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารฯภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 32) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 27) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6:นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 27) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 33) 12 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 227) 20 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ (อ่าน 87) 13 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62” (อ่าน 67) 11 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม "พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน" ประจำปี 2562 (อ่าน 53) 19 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 15 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 (อ่าน 64) 08 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปี 2562 (อ่าน 44) 06 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 59) 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 61) 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 51) 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาฯ ประจำปี 2562 (อ่าน 63) 13 ก.ค. 62