ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล" ระยะที่ 2 (อ่าน 31) 13 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62” (อ่าน 14) 11 ก.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม "พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน" ประจำปี 2562 (อ่าน 17) 19 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 22) 15 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 (อ่าน 38) 08 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปี 2562 (อ่าน 19) 06 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 26) 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 35) 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 33) 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 24) 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาฯ ประจำปี 2562 (อ่าน 34) 13 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 01 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ (อ่าน 28) 28 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเรียนเสริมห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 44) 22 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 31) 14 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็ก (อ่าน 40) 12 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนาทักษะในช่วงวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน (อ่าน 44) 12 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 63) 11 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562 (อ่าน 64) 11 มิ.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 341) 07 มิ.ย. 62
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 196) 04 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (อ่าน 48) 29 พ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 46) 29 พ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 64) 08 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(รายงานประจำปี) ปี 2561 (อ่าน 223) 02 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 งานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 103) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 2 งานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 64) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 1 งานแผนงานและประกันฯ ปี 2561 (อ่าน 70) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 งานบุคคล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 74) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 5 งานธุรการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 66) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 6 งานการเงินและพัสดุ ปี 2561 (อ่าน 79) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 7 งานอาคารฯและสภาพแวดล้อม ปี 2561 (อ่าน 67) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 8 งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ ปี 2561 (อ่าน 57) 17 เม.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 (อ่าน 105) 12 เม.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2561 (อ่าน 88) 12 เม.ย. 62
ประกาศ สมศ.เรื่องสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ครั้งที่ 1 ปี 62 (อ่าน 319) 30 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้อย่างมีความสุข (อ่าน 79) 28 มี.ค. 62
[ฝ่ายวิชาการ]แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 64) 27 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561 (อ่าน 112) 21 มี.ค. 62
[งานประกันฯ] ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 441) 18 มี.ค. 62