คำสั่งไปราชการปี 2565
๒๒๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ ศูนย์ประสานแผนพัมนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก [ครูโสภา คำสีสังข์] (อ่าน 13) 10 ส.ค. 65
๒๒๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารวิชาการ) (อ่าน 18) 10 ส.ค. 65
๒๒๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา (ครูนิกร) (อ่าน 8) 10 ส.ค. 65
๒๒๕/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ครูนิกร และคณะ) (อ่าน 37) 04 ส.ค. 65
๒๒๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครูสุภัคฉวี และคณะ) (อ่าน 25) 04 ส.ค. 65
๒๒๓/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ครูรัตนากรและคณะ) (อ่าน 25) 04 ส.ค. 65
๒๒๑/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่ (ครูนิกร) (อ่าน 20) 04 ส.ค. 65
๒๑๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) (อ่าน 21) 04 ส.ค. 65
๒๑๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก (ครูเพ็ญพิชชา) (อ่าน 14) 04 ส.ค. 65
๒๒๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ) (อ่าน 19) 04 ส.ค. 65
๒๑๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ (งานพยาบาล) (อ่าน 19) 02 ส.ค. 65
๒๑๖/๒๕๖๕ อนุม้ติให้ข้าราชการครูไปราชการ สวนสนุก Dream World จังหวัดประทุมธานี (คณะครูระดับ ม.๓) (อ่าน 20) 02 ส.ค. 65
๒๑๕/๒๕๖๕ อนุม้ติให้ข้าราชการครูไปราชการ จังหวัดแพร่ และลำปาง (รองฯโสพิศ เทศสลุด และคณะ) (อ่าน 15) 02 ส.ค. 65
๒๑๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ กรุงเทพมหานคร (นายไพโรจน์) (อ่าน 14) 02 ส.ค. 65
๒๑๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (รองผู้อำนวยการทุกท่าน) (อ่าน 48) 25 ก.ค. 65
๒๐๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายวิชาการ ม.๓ สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (ครูนิกร) (อ่าน 58) 21 ก.ค. 65
๒๑๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค (ครูวลัยพร) (อ่าน 26) 21 ก.ค. 65
๑๙๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราขการครูไปราชการ รับครูต่างชาติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ครูธนิฐตา) (อ่าน 30) 21 ก.ค. 65
๒๐๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการขยะในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ครูมลฤดี และคณะ) (อ่าน 28) 21 ก.ค. 65
๒๐๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายวิชาการ ม.๑ สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (ครูนิกร) (อ่าน 40) 21 ก.ค. 65
๒๐๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายวิชาการ ม.๒ สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (ครูนิกร) (อ่าน 38) 21 ก.ค. 65
๑๙๓/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ เป็นวิทยากร กิจกรรมพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ณ สมพ. พล.อต. (ครูจุฑาทิพย์) (อ่าน 61) 08 ก.ค. 65
๑๙๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมวังแก้วคอนเวนชั่น (ครูจุฑาทิพย์) (อ่าน 50) 08 ก.ค. 65
๑๙๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ สวนสนุก Dream World (คณะครูระดับ ม. ๒) (อ่าน 54) 08 ก.ค. 65
๑๙๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (คณะครูระดับ ม.๑) (อ่าน 47) 07 ก.ค. 65
๑๘๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อบรมโครงการคุณธรรม และจริยธรรม ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (ครูสุดเขตต์และครูธราธร) (อ่าน 41) 07 ก.ค. 65
๑๗๕/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ เป็นวิทยากรสอนท่ารำ วัดตาปะขาวหาย (ครูทวีสุข) (อ่าน 44) 07 ก.ค. 65
๑๘๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สนามหน้าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ครูธราธรและคณะ) (อ่าน 66) 30 มิ.ย. 65
๑๗๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.ร.ม.ท. จังหวัดภูเก็ต (รองฯบุญญาฤทธิ์) (อ่าน 71) 30 มิ.ย. 65
๑๗๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.ร.ม.ท. จังหวัดภูเก็ต (รองฯโสพิศ รองฯอมรรัตน์ รองฯจิรนันท์) (อ่าน 65) 30 มิ.ย. 65
๑๗๒/๒๕๖๕ คำสั่งอนุมัติให้ไปราชการ กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๔ จังหวัดสุพรรณบุรี (คณะครูระดับ ม.๔) (อ่าน 65) 29 มิ.ย. 65
๑๗๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครูพันธพงษ์) (อ่าน 58) 29 มิ.ย. 65
๑๖๕/๒๕๖๕ คำสั่งอนุมัติให้ไปราชการ กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๕ จังหวัดชลบุรี (คณะครูระดับ ม.๕) (อ่าน 71) 28 มิ.ย. 65
๑๖๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อบรมโครงการศิลปะสีน้ำคิดสร้างสรรค์ฯ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ (ครูภัทราวรรณและครูวัลย์ลิยา) (อ่าน 70) 23 มิ.ย. 65
๑๕๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชครูไปราชการ นำนักเรียนทดสอบร่างกาย สนามกีฬาพระองค์ดำ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม (ครูพนัชกรและครูสุดารัตน์) (อ่าน 80) 22 มิ.ย. 65
๑๕๔/๒๕๖๕ อนุม้ติให้บุคลากรไปราชการ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (พนักงานขับรถ) (อ่าน 62) 21 มิ.ย. 65
๑๕๓/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 72) 21 มิ.ย. 65
๑๕๑/๒๕๖๕ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ประชุม ส.บ.ม.ท. ครั้งที่ ๕๑ ๓๑ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๖๕ กรุงเทพฯ (นายสิทธิชัย พนักงานขับรถ) (อ่าน 64) 17 มิ.ย. 65
๑๕๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครูลัลนา และคณะ) (อ่าน 64) 17 มิ.ย. 65
๑๐๙/๒๕๖๕ พนักงานขับรถไปราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี [สิทธิชัย] (อ่าน 120) 19 พ.ค. 65