ข่าวประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 92/2559
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 85/2559
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกคนทราบ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 59
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ถึง นักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกีฬาสัมพันธ์ 2558
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 59
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1 – ม.6
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 59
เอกสารงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลวัดใหญ่ 2559
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 59
แบบประเมินงาน 57 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช.
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 59
รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 59
นโยบายจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา เป็นปีงบประมาณ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 59
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “พุทธชินราชฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 59