ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 59
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 59
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 59
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และทรงผม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 59
รายละเอียดเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 59
ร่างเอกสารงานประกัน/แบบสำรวจ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 59
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ห้องออกกำลังกาย(Fitness) ของโีรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 59
กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทสำรอง)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทพื้นที่บริการ)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59