ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันครู 2559
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59
งาน 57 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช.
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59
ประกาศห้องสอบโครงการเพชรพุทธา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 59
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 59
แบบตรวจสอบรายการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 59
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 2/2558
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อชุดกีฬา (53.10.29.00) ประจำปีงบประมาณ 2559
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 59
กำหนดการสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 58
โครงการเพชรพุทธา ครั้งที่ 10/2558
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 58
ยินดีต้อนรับ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 58
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2558
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 58
สอบซ่อม และเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2556-2558
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58
รับตรง เรียนดี 59 ม.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58