ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการ การรับนักเรียน สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
MOU กับคณะการบริหารและการจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ปฏิทินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63
แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
แบบฟอร์มส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามวิชาการ งานเปิดเโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
ลงทะเบียนศิษย์เก่า โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
แผนการรับจำนวนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 4 (โรงเรียนเดิม)ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
ประกาศเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม. 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนวันสอบธรรมสนามหลวง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
แจ้งหยุดเรียน
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 62