ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน)
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62
การเรียนรู้ก้าวไกล
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนระดับ ม.6“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯศักยภาพคน จังหวัดพิษณุโลก”
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
กำหนดการแข่งกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากการอบรมการพัฒนาทักษะและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
หนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางคืน)
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 62
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62