กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูไพโรจน์ สิริพัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898575529
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
326/26 ม.5 ต.หัวรอ .อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : ตช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูพิบูลย์สงคราม พิษณุโลก /บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล