กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0889040693
อีเมล์ : prins180936@gmail.com
ที่อยู่ :
28/3 หมู่ 1 ต. วังน้ำคู้ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ป.3 โรงเรียนบ้านวังยาง
2548 ป.6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
2554 ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2559 ปริญญาตรี วุฒิ ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล