ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียนวันสอบธรรมสนามหลวง 26 พ.ย. 62
แจ้งหยุดเรียน 12 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์ 08 พ.ย. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาทัศนศิลป์ 31 ต.ค. 62
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 03 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 02 ต.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 25 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) 17 ก.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา 11 ธ.ค. 62
คณะกรรมการจัดอบรมนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 06 ธ.ค. 62
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT PAT และ ติว O-net ม.6 04 ธ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.1 04 ธ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ และวันพ่อแห่งชาติ ปร 03 ธ.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คำสั่งกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 03 ธ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 02 ธ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.6 02 ธ.ค. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๔๔๗/๒๕๖๒ พา น.ร.ชั้น ม.๔ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ [ครูสันติพร และคณะ] 12 ธ.ค. 62
๔๔๐/๒๕๖๒ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย [ครูนิกรและคณะ] 04 ธ.ค. 62
๔๓๓/๒๕๖๒ พา น.ร.ม.๖ ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี [ครูรัตนากร และ คณะ] 04 ธ.ค. 62
๔๔๑/๒๕๖๒ พา น.ร. ม.๑ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย [ครูกมลสรวงและคณะ] 04 ธ.ค. 62
๔๓๘/๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ ณ ม.นเรศวร[ครูสุรีย์และคณะ] 03 ธ.ค. 62
๔๓๒/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ [ครูสุชาวดี] 03 ธ.ค. 62
๔๓๑/๒๕๖๒ อบรมครูผู้สอนภาษาจีน ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ กรุงเทพฯ [ครูสาวิตรีและครูธนิฐตา] 29 พ.ย. 62
๔๓๐/๒๕๖๒ ติดต่อสถานที่ในการเข้าค่ายพักแรม ณ จ.สุโขทัย [ครูยุพิน] 29 พ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมควบคุมนักเรียนติว GAT PAT O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 13 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2562 13 ธ.ค. 62
แบบประเมินฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 62 ระดับเขตฯ 39(พิษณุโลก กลุ่ม1) 06 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจเรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04 ธ.ค. 62
แบบประเมินกิกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ 03 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 03 ธ.ค. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน