ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2562,13:24  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2562,13:10  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุรุสภา วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,18:37  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหล ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 5
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2562,01:36  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30224 เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562,09:58  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:21  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:20  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:19  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWARDS ภาคเหนือจังหวัดพะเยา วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,00:59  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,00:57  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..